منتخبی از پروژه های انجام شده:
داکت
 

هواساز
 

سردخانه
 

فن کویل
 

چیلر